Stone-Masons from Bortne

КАМЕНЯРI 3 БОРТНОГО

Лемкiвськi Бескиди мають опiнiю кам'янистих полiв, стежок i взагалi достаток каменя на кожному кроцi. 3 каменя домiв майже не будовано, бо було багато високоякiсного лiсу. Але була ще одна причина. Не було майже доброго будiвельного каменя. Щоправда пивницi, криницi i печi, а також пiдмурiвки до хат були кам'янi. Але такий камiнь збирали з полiв, рiчок i потокiв. На Грибiвщинi була одна мала каменоломня звана Шипот у Фльоринцi i якщо був потрiбний бiльший камiнь (дверi, сходи), то його можна було тут дiстати. Йоге не застосовували при будiвництвi шляхiв, бо такий камiнь швидко стирався i перетворювався в болото.
Добрий камiнь ╚"до всього"╩ був лише в Бортному, що на пiвднi вiд Горлиць. Iсторики пояснюють назву села Бортне як ╚"бор тне"╩, тобто те, що вiдноситься до обробки каменя-скали. Хто i коли вiдкрив цей якiсний камiнь-невiдомо. Зна╓мо тiльки, що з незапам'ятних часiв робили тут млинськi каменi рiзно╖ величини. Звичайно, що не кожен бортнянин вмiв це робити, був добре зорганiзований родинний клан (сага), який добре стерiг свою та╓мницю. Каменярi мали свiй мовний шифр та iншi магiчнi штучки, котрi забобонно вiдстрашували аматорiв вiд цього прибуткового ремесла. Говорено про них, що запродали дяблу душу i краше не влазити ╖м в дорогу. Десь на початку XIX ст. бортняни вiдкрили новий ╚"бiзнес"╩ - продукували надгробнi i придорожнi хрести, котрi початково замовляли в них пани, а з часом i заможнi газди. Iнколи пiд ╖х монополь пiдшивалися iншi майстри, але хоч ╖х вироби буди подiбнi i значно дешевшi, досвiдчене око завжди могло ╖х впiзнати.*
Ще до вигнання лемкiв з рiдних земель бортнянських каменярiв можна було зустрiти на ярмарках Горлиць, Грибова чи навiть Нового Санча.
Порiвняно багато бортнян вернулися в сво╓ село, але гарне ремесло вже не вiдродилося - не було потреби.


* Видатним i вiдомим майстром обробки каменю, автором численних мистецьких виробiв з каменю (скульптури, надгробнi пам'ятники) був Лемко Iван Кавка з Полян Суровичних, найздiбнiший учень рiзьбярсько╖ школи кiнця XIX ст. в Римановi. (Примiтка упорядника).

Previous Page. .Next PageIndex

Copyright © 1997 Jon W. Madzelan
This Home Page was created on Friday, April 04, 1997
Most recent revision Wednesday, January 14, 1998