Spring in Carpathians or in Lemko

ВЕСНА В КАРПАТАХ, АБО ЛЕМКIВСЬКА ЯР

Весна в Карпатах практично розпочина╓ться вiд часу, як поду╓ полудневий теплий вiтер, що швидко розтоплю╓ снiг. Потоки каламутно╖ води, спливаючи з гiр, нерiдко руйнували верхний шар плодючо╖ землi. Тому селяни зазделегiдь прокопували снiговi затори. Заки обсохла рiлля господарi ремонтували вози, плуги, борони. За народним звича╓м вiд "Федоровицi"╩ (перший день Великодного посту) господарi, господинi вставали на годину ранiше, лише дiтвора безжурно починала веснянi забави. У погiднi днi дiвчата i парубки впорядковували подвiр'я, грядки, спалювали сухе смiтя i непотрiбний метлох. На полях збирали камiння i зносили його на межу, на луках розгортали купи кретовиння, щоби вони не перешкоджали пiзн╕ше сiнокосам.

Найбiльш урочистим був перший день орання. Старша господиня скроплювала йорданською водою господаря, волiв чи коней, плуг, обкурювала весь реманент димом паленого освяченого зiлля. Потiм робила знак хреста i господар рушав у поле. Пiд першу скибу приорював сире куряче яйце. Так починалася лемкiвська яр.

На гравюрi зображено весняну оранку волами. Ними орали не лише тяжку глинисто-кам'янисту землю, але й звозили будiвельний матерiал, дерево для опалювання житла з навколишнiх лiсiв, вивозили сiльськогосподарськi продукти до пiдгiрських мiстечок. Волiв запрягали до воза чи плуга, а погонич з допомогою мотуза ними керував: гей, ча, к собi, гов. Лемкiвський газда дуже дбав про свою тяглову силу, бо значною мiрою вiд не╖ залежав добробут сiм'╖. У бiльших господарствах крiм волiв тримали ще й коней. Переважна бiльшiсть господарiв надавала перевагу сильним i витривалим волам. Кожен гасподар обробляв ниву самостiйно бо кооперування (спiльне використання знарядь працi та тяглово╖ сили) на Лемкiвщинi було не знане. Лемки з недовiрою ставилися до бiльш прогресивних форм обробiтку грунту чи зручних знарядь працi, що ╖x застосовували багатшi господарi, що вернулися з емiграцi╖. Традицi╖ дiдiв були непохитними.

Пару волiв тримали два - три роки, вiдгодовували ╖х i продавали на м'ясо, а для господарства купували молодих. Ярма для волiв лемки здебильшого прикрашали рiзьбою.

Previous Page. .Next PageIndex

Copyright © 1997 Jon W. Madzelan
This Home Page was created on Friday, April 04, 1997
Most recent revision Wednesday, January 14, 1998